Европын 13 тонн хүдэр бутлуурын хувилбар үйлдвэрлэх