үр ашигтай ашигт малтмал соронзон тусгаарлагч ба дэлгэц