Шанхай төрлийн манганы ган эсрэг эсрэг эвдэрсэн эд анги