Hammr төрлийн гар утасны бутлах үйлдвэрийн гарц 15T