Барилгын хог тоосгоны машин барилгын хог хаягдал эвдэрсэн