цайрын хүдрийн хайлуулах үйлдвэрт энэтхэгийн гуард