хатуу цементийн үйлдвэр тоног төхөөрөмжийн байршил