хуурай бутлах болон илрүүлэх ургамлын тоосны хяналт