зөвхөн уул уурхайн тоног төхөөрөмж борлуулдаг компаниуд