хурдны бутлуурын том ширхэгтэй дүүргэгчийн тодорхойлолт тодорхойлолт хэрэглээ