Боржингийн хүдэр төмрийн тоног төхөөрөмжийг бутлах зайлуулах