Hammr бутлуур нь тоос үүсгэх зорилгоор өдөрт ажиллуулдаг