Гал тогооны өрөөний бохирын бутлуурын практик байдал