соронзон тусгаарлагчийн цахилгаан хэрэглээний онол