75 төрлийн эвдэрсэн зам хөдөлгөөнт бутлах станцын аж ахуйн нэгжийн жагсаалт