Зүүн хойд элс үйлдвэрлэх тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэгч